Home Projecten veiligheid Veiligheid introductie Met ICIS van hiërarchisch naar netcentrisch werken
Met ICIS van hiërarchisch naar netcentrisch werken

Frans CopiniDomein Veiligheid

Interview met Frans Copini, directeur ISETI en veiligheidsexpert, over de toegevoegde waarde van ICIS voor het domein veiligheid.

Frans Copini, directeur ISETI, is voormalig politieman. Als praktijkkenner met een passie voor technologie, bestuurt hij momenteel het ISETI instituut dat innovatie aanjaagt in het civiele veiligheidsdomein (politie, brandweer, beveiliging en vitale infrastructuur).

Waarom is ICIS technologie interessant voor bijvoorbeeld een politieman?

“Binnen de sector openbare orde en veiligheid is er bij grootschalig optreden een verandering van de centraal geleide, hiërarchische aansturing naar netcentrisch werken. Dat is nodig, omdat vooral bij grootschalige en complexe crises de hiërarchische benadering niet goed werkt.

Bij een complexe crisis is snel besluiten en handelen essentieel. Als telkens eerst een hoger kader in de hiërarchie gevraagd moet worden om een Netcentric Controlbeslissing, is de situatie alweer veranderd zodra het besluit daar gevallen en weer naar “beneden” gecommuniceerd is. Vooral in multidisciplinaire teams, die veelal bij crisismanagement betrokken zijn, vertraagt dit de besluitvorming enorm.

Bij netcentrisch werken daarentegen is er een raamwerk van taken, bevoegdheden en informatievoorziening. Met andere woorden, op de werkvloer krijgen mensen voor een deel het mandaat en de ruimte om de dingen te doen die ze moeten doen, zonder tussenkomst van hoger kader.

De ICIS technologie faciliteert deze manier van werken uitstekend . Het zorgt ervoor dat mensen straks tijdig over de juiste en meer complete informatie beschikken. Dat bevordert de snelheid en kwaliteit van crisisbestrijding.”

Op welke wijze faciliteert ICIS openbare orde en veiligheid?

“Op de eerste plaats biedt deze technologie mogelijkheden om de informatievoorziening te optimaliseren tussen multidisciplinaire partijen die plotseling moeten samenwerken. Dat kunnen professionele organisaties of winkeliers in een winkelcentrum zijn, maar ook gewone passanten.

De juiste informatie op het juiste moment op de juiste plaats. Zoals met kunstmatige intelligentie afvangen van waarnemingen uit verschillende bronnen (bijvoorbeeld Twitter), deze interpreteren en voorleggen aan experts.

Daarnaast biedt ICIS concepten, en zelfs al softwarecomponenten om ze ook te realiseren, waarbij het waarnemen, analyseren en deels ook het beslissen, geautomatiseerd kan worden.
Zo wil de politie Rotterdam Rijnmond graag gebruikmaken van alle (soorten) sensoren die zich in de stad bevinden. Met ICIS technologie kunnen we deze veelvormige bronnen uniform ontsluiten en met intelligentie interpreteren om conclusies te trekken.”

Wat vindt u zinvolle ICIS mogelijkheden voor veiligheid?

Virtueel trainen
Virtual Disaster Training“Virtueel trainen vind ik buitengewoon interessant. Er zijn de afgelopen jaren een paar rampoefeningen gehouden, zoals Voyager in Rotterdam, waaraan afgezien van de kosten ook inhoudelijk nadelen kleven. Bij dit soort oefeningen blijkt vaak dat het tactisch / strategisch niveau te weinig te doen heeft, dat er elementen ontbreken.

Als de oefening eenmaal loopt, kun je daar weinig meer aan veranderen. Bij virtueel trainen, kun je ondertussen aanpassingen aanbrengen.  En natuurlijk bedragen de kosten van een virtuele training een fractie van die in de werkelijkheid, met naar mijn idee meer effect.”

Sociale media
“Sociale media zijn interessant. Vooral ook om ad hoc groepen te laten ontstaan op een bepaalde plaats en op een bepaald tijdstip. We zijn allemaal connected, dus maak daar gebruik van. Ook voorzie ik dat op enig moment de burger of zijn sociale networks meer betrokken zullen worden, informatieverstrekkend, beoordelend, participerend.”

Intelligente command & control
Control Room“Intelligente automatisering van de command & control staat in het civiele domein nog redelijk in de kinderschoenen. Defensie loopt hiermee voorop. In onze sector zorgt nog voornamelijk de mens voor de informatieverwerking uit verschillende bronnen, maar met ICIS technologie kan dat al voor een groot deel geautomatiseerd.

En vanaf 1 januari 2010 is er een wettelijke verplichting om regionale crisisplannen op te stellen en actueel te houden. Daaraan kan een flink stuk ICIS technologie bijdragen.”

Veiligheidsprofessionals tussen ratio & intuïtie
Soms moeten veiligheidsprofessionals in een fractie van een seconde beslissen. Dat gebeurt dan meestal intuïtief. Hoe kun je ook in die situaties een balans vinden tussen ratio en gevoel, zodat er optimale beslissingen genomen worden?

“Ondanks een steeds overdadiger informatieaanbod voor veiligheidsprofessionals, blijken  informatie noch intuitie volledig, tijdig en juist te zijn. Ervaring met informatiegestuurd toezicht leert dat professionals steeds beter hun werk kunnen doen, wanneer de informatie beter aansluit bij hun context. Dat wil zeggen bij de plek waar ze zich bevinden en bij het moment.

Tussen ratio en emotieICIS technologie kan de kwaliteit van de informatie in relatie tot die context sterk verbeteren. En kan als slijpsteen voor de intuïtie van de professional fungeren, waardoor ook die scherper wordt.

Deze opwaartse spiraal zal niet alleen de professionele veiligheidszorg sterk en snel verbeteren, maar ook de intuïtie van de burger. Ook zijn zelfredzaamheid en participerend vermogen zullen erdoor kunnen toenemen. Dat vergroot de veerkracht van de samenleving bij veiligheidsincidenten sterk .”

Aarzeling om te investeren in structurele innovatie

“De sector openbare orde en veiligheid heeft vanouds een sterke decentrale bedrijfscultuur en ontwikkelt zich van nature vrij traag, vergeleken met bijvoorbeeld Defensie of het bedrijfsleven.

De centraliserende tendens in het governance model, zoals dat zich momenteel ontwikkelt, maakt het mogelijk om de ontwikkeling van een multidisciplinaire organisatie te versnellen. ICIS faciliteert dat multidisciplinaire werken enorm.”