ICIS project stopt, community leeft voort Afdrukken

Verslag ICIS Final Event

Ook al is op 26 januari jl., tijdens het Final Event in Art Centre Delft, formeel een einde gekomen aan ruim vijf jaar onderzoek naar Interactive Collaborative Information Systems (ICIS) in deze vorm, de community die het heeft opgeleverd, blijft ‘alive and kicking’.

Want net zo breed en divers als de onderwerpen waren binnen dit onderzoek, zo gemêleerd is de groep betrokkenen uit wetenschap én bedrijfsleven van uiteenlopende disciplines en bloedgroepen. En die blijken het waarachtig heel goed met elkaar te kunnen vinden. Een randvoorwaarde voor dergelijke interdisciplinaire samenwerking. Kennelijk is die binnen ICIS prima ingevuld.

Wat heeft ruim vijf jaar onderzoek in het brede veld van collaborative systems, ofwel intelligent samenwerkende mensen en systemen, nou eigenlijk opgeleverd? We hebben het op die zonnige, vrieskoude 26ste januari, in de inspirerende kunstzinnige omgeving van Art Centre Delft, in een flinke reeks van presentaties en demonstraties mogen aanschouwen.

 

Ruim 150 deelnemers aan het event hebben kennisgenomen van onder meer de academische opbrengst. En die is enorm.

Maar liefst meer dan 475 wetenschappelijke publicaties en ruim 20 promoties (PHd’s) uit 60 deelprojecten, met het wetenschappelijke boek als apotheose, dat in maart bij Springer Verlag verschijnt.

In drie tracks hebben we een goed beeld gekregen van wat er binnen ICIS is gedaan en bereikt. Wetenschappelijk gezien, maar ook vanuit maatschappelijk oogpunt.

  

Maatschappelijke waarde

Een investering van 27 miljoen euro, waarvan de helft maatschappelijk geld uit de BSIK subsidie en de andere helft door de consortiumpartners is geïnvesteerd, moet ook maatschappelijke waarde opleveren.

En ook die is niet gering, zo blijkt uit de presentaties en demonstraties van de zogenoemde valorisatieprojecten. Dit zijn pilotprojecten die in de werkelijkheid aantonen dat ICIS resultaten goed toepasbaar zijn in bijvoorbeeld veiligheid, zorg en mobiliteit. Milieudienst Rijnmond, NS, Humanitas Zorg, UMC Utrecht, het Nederlands Forensisch Instituut, zijn slechts enkele van de instanties die in deze pilots ICIS resultaten mochten beproeven. Ze zijn er enthousiast over.

Deze projecten tonen aan dat ICIS resultaten écht toegevoegde waarde kunnen bieden.

Levende community

Aan prof. Jaap van den Herik, voorzitter van het ICIS Consortium Board, de vraag wat hij als het belangrijkste resultaat van ICIS ziet.

“De community. De maatschappij heeft nu een stevig platform voor intelligente systemen waar zij haar voordeel mee kan doen. Bijna alle partijen in Nederland die zich bezighouden met intelligente informatiesystemen, kunstmatige intelligentie, zowel wetenschap als bedrijfsleven, zijn op de één of andere manier bij dit project betrokken geweest.

En vanuit deze community hebben wij weer intensieve contacten met potentiële gebruikers, politie, brandweer, defensie, verkeersleiders, noem maar op. Inmiddels zijn we een steunpunt en vraagbaak op het gebied van intelligente systemen voor dit soort organisaties waarmee zij hun processen, en dan vooral in samenwerking met elkaar, kunnen verbeteren. Door die jaren heen zijn we een hechte groep geworden, waarvan de leden ook na de formele sluiting van ICIS elkaar zullen blijven vinden.”

Vervolg?

Maar komt er dan geen vervolg? Van den Herik: “Vanzelfsprekend hebben we geprobeerd een natuurlijk vervolg te geven aan het programma, maar dat is niet zo makkelijk.

De situatie is in zes jaar tijd wel veranderd en de budgetten worden nu eenmaal anders verdeeld. We maken wel goede kans met een vervolgtraject waarbij we in Tilburg een proeftuin (City Lab) willen inrichten om ICIS resultaten in de werkelijkheid te bestuderen.

En zoals gezegd, de community is hecht, waarbij het nu aan de individuele leden is om de verworvenheden verder uit te bouwen.”

Appels en peren

Een korte blik op het programma van de slotbijeenkomst laat zien hoe breed en divers het ICIS onderzoek is geweest. Soms was daar kritiek op. Het leek een allegaartje. Wat was de rode draad?

Martijn Neef (TNO), co-chair van één van de onderzoeksclusters zegt hierover: “Dat ICIS zoiets ondefinieerbaars als Actor Agent Communities als onderwerp heeft genomen, is aan de ene kant vervelend, maar aan de andere kant onvermijdelijk. Het is vervelend omdat je het fenomeen zo moeilijk concreet kunt maken. Maar het is noodzakelijk, omdat er heel veel aspecten aan zitten.

Wij leven nu eenmaal in een genetwerkte samenleving, met een toenemend aantal systemen en machines. Kijk naar je eigen mobiel, iPod, laptop, PDA, noem maar op. Dat worden er steeds meer. We worden ook steeds afhankelijker van informatiesystemen en vertrouwen steeds meer op die techniek. Daardoor ontstaat er een steeds groter spanningsveld tussen wat wij als mens kunnen, wat systemen kunnen en hoe we daarmee om moeten gaan. Dat wordt des te spannender in kritische omgevingen, zoals crisismanagement, veiligheid, verkeer…

Als je werkelijk wilt achterhalen hoe mensen, met al hun facetten, slimmer om kunnen gaan met systemen en er optimaal mee kunnen samenwerken, dan heb je die veelheid aan onderwerpen nodig. Dan ontkom je er niet aan de lappendeken van techniek, wiskunde, psychologie, ethiek etc. op te schudden. En voor de buitenstaander lijkt dat dan misschien inderdaad niet meer dan een lappendeken. Wij weten wel beter…”

ICIS geeft zicht op de toekomst

Vooral in de valorisatieprojecten komt die lappendeken vaak terug. Talloze slimme bouwsteentjes, ook wel smart components, van ICIS hebben hun nut bewezen in de praktijk.

“Ik ben bijzonder tevreden over wat daarin is bereikt”, zegt Hans Keus (TNO), chair van het integratie & demonstratiecluster. “De valorisatieprojecten tonen aan dat de toepassing van ICIS resultaten legio is.

De toekomst van IT ligt voor een heel groot deel bij dit soort systemen. Samenwerkende, gedistribueerde systemen staan als IT trend als een paal boven water. Het is nu aan de partners, zowel de consortiumbedrijven als de gebruikersgroepen, om hiermee verder te gaan.”

Boek

Aan het einde van de dag geeft prof. Robert Babuska nog even een sneak preview van het wetenschappelijk boek, waarvan hij samen met prof. Frans Groen hoofdredacteur is. Het verschijnt in maart als tastbare samenvatting van al die ICIS resultaten. Virtueel zijn die te raadplegen op de wetenschappelijke ICIS website en deze maatschappelijke website.
Resultaten die door een grote groep mensen van een veelheid aan organisaties is behaald.

Kees Nieuwenhuis, directeur van ICIS ‘host’ D-CIS Lab en initiatiefnemer van het project, bedankt alle partijen die aan dit resultaat hebben bijgedragen.

Bekijk de fotoserie van het event hieronder

Bekijk de presentaties.

"Get the Flash Player" "to see this gallery."