De innovatieketen

Innovaties komen niet zomaar uit de lucht vallen

Dat geldt ook voor technologische / ICT-innovaties. Er gaat een lange weg aan vooraf, voordat nieuwe toepassingen in de markt beschikbaar zijn. Hoewel die marsroute telkens verschillend kan zijn, start de innovatie vaak bij een (wetenschappelijk) idee of een vraag uit de markt.

Er vindt fundamenteel wetenschappelijk onderzoek plaats. Vervolgens neemt de industrie die kennis over om deze te vertalen naar technologische oplossingen. Die kunnen weer verwerkt worden in toepassingen.
En dan pas vindt de innovatie zijn weg naar de markt, waarin de adoptie ook nog een lange tijd vergt.

In het tweede geval vindt het onderzoek plaats op basis van zogenaamde vraagsturing, de weg naar de markt is dan vaak korter.
De resultaten uit het ICIS-project komen voornamelijk uit het fundamenteel onderzoek voor de universitaire partners. De industriële partners leveren meer vraaggestuurde resultaten.

 

Toelichting

Valorisatie

Valorisatie is het door universiteiten ter beschikking stellen van academische kennis aan de maatschappij in het algemeen, en het bedrijfsleven in het bijzonder.

Er zijn veel manieren om kennis en onderzoeksresultaten te valoriseren. Vaak bevatten academische onderzoeksvoorstellen dan ook een valorisatieplan.

Een mogelijkheid voor directe valorisatie is binnen het onderzoek samenwerken met niet-academische partners, zodat de resultaten direct ter beschikking van die partner komen.

Ook kan ontwikkelde kennis via licenties ter beschikking van de industrie komen.


Bron: Wikipedia
 

De innovatieketen

Innovaties komen niet zomaar uit de lucht vallen.

Dat geldt ook voor technologische / ICT-innovaties. Er gaat een lange weg aan vooraf, voordat nieuwe toepassingen in de markt beschikbaar zijn. Hoewel die marsroute telkens verschillend kan zijn, start de innovatie vaak bij een (wetenschappelijk) idee.

Lees meer...