RSS Home ICIS project Wat levert het op?
ICIS slijpt de facetten aan een ruwe diamant

Interactive Collaborative Information Systems (ICIS) is een fonkelnieuw fenomeen. Het is eigenlijk nog maar een ruwe diamant. Waaraan wetenschappers en technici uiteenlopende facetten slijpen.

Toch is ICIS al wel een juweel. Door daar nú de facetten aan te slijpen, kan het in de toekomstDiamant schitterende mogelijkheden opleveren in onze maatschappij.

Sommige facetten schitteren al op korte termijn (ca. 2012), andere op middellange (2020) en weer andere pas op lange termijn (2030). Anders gezegd: het ICIS project levert vooral resultaat op aan het begin van de zogenaamde Innovatieketen.

Maar het project schenkt ook ruim aandacht aan het verspreiden van de kennis en het stimuleren en creëren van vraag naar de ICIS-verworvenheden.

De vele facetten van het ICIS project, gebundeld in 60 deelprojecten, zijn onder meer:

 • Wetenschappelijke resultaten

  • 20+ promovendi

  • 200+ wetenschappelijke publicaties

  • 40+ wetenschappelijke artikelen

 • Technologische resultaten

  • 60+ softwarecomponenten en herbruikbare onderdelen

 • Pilots met ICT-industrie en eindgebruikers (valorisatieprojecten)

  • 15+ valorisatieprojecten met bedrijven en instellingen (zie onder sectoren)

  • 10+ voorstellen voor dergelijke projecten

 • Demonstrators

  • Werkende prototypen

 • Visiedocumenten

  • Gezamenlijke visie op het fenomeen door wetenschap en technologie-industrie; een gedegen basis om op voort te bouwen

 • ICIS Community

  • Een internationale gemeenschap van wetenschappers, technici en ondernemers die samenwerken en kennis uitwisselen

Opgeteld is het resultaat van ICIS:

kennis, kunde en softwarecomponenten, die bouwstenen vormen voor betere samenwerking tussen slimmere technologie en slimme mensen. En dat biedt een basis om talloze maatschappelijke uitdagingen én knelpunten aan te pakken (zie de deelprojecten).

Lees meer...

-

Toelichting

Valorisatie

Valorisatie is het door universiteiten ter beschikking stellen van academische kennis aan de maatschappij in het algemeen, en het bedrijfsleven in het bijzonder.

Er zijn veel manieren om kennis en onderzoeksresultaten te valoriseren. Vaak bevatten academische onderzoeksvoorstellen dan ook een valorisatieplan.

Een mogelijkheid voor directe valorisatie is binnen het onderzoek samenwerken met niet-academische partners, zodat de resultaten direct ter beschikking van die partner komen.

Ook kan ontwikkelde kennis via licenties ter beschikking van de industrie komen.


Bron: Wikipedia
 

De innovatieketen

Innovaties komen niet zomaar uit de lucht vallen.

Dat geldt ook voor technologische / ICT-innovaties. Er gaat een lange weg aan vooraf, voordat nieuwe toepassingen in de markt beschikbaar zijn. Hoewel die marsroute telkens verschillend kan zijn, start de innovatie vaak bij een (wetenschappelijk) idee.

Lees meer...