RSS Home Deelprojecten totaal
ICIS deelprojecten
Zonder in wetenschappelijk jargon te vervallen, richt het project zich op de volgende vier aandachtsgebieden.

1. Slimmere situatie-analyse

Hoe kunnen mensen, maar ook kunstmatig intelligente systemen, zo slim mogelijk waarnemen en hun omgeving in kaart brengen?

2. Slimmere gezamenlijke besluitvorming

Hoe kunnen data die mensen en systemen in samenwerking verzamelen zo slim mogelijk geïnterpreteerd worden en tot de juiste besluitvorming leiden?

3. Slimmere mens-machine interactie

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat informatiesystemen mensen ‘begrijpen’, zodat bijvoorbeeld de bediening van apparaten makkelijker, efficiënter en beter wordt?

4. Slimmere dienstverlening vanuit de architectuur

Welke diensten en functies moeten in een ontwerp-filosofie worden voorzien, zodat een ondersteunend systeem van hardware, software en netwerktechnologie zelfstandig zijn dienstverlening kan aanpassen aan het probleem, de omgeving en de gebruikers?

In deze sectie vindt u een aantal van de ICIS-projecten beschreven. Een verdeling van deze projecten naar sector vindt u onder:

projecten veiligheid
projecten mobiliteit
projecten gezondheidszorg
projecten actueel