RSS Home Praktijkprojecten
ICIS praktijkprojecten

Om de state of the art concepten en onderzoeksresultaten in de praktijk te toetsen zijn er de zogenaamde valorisatieprojecten. Daarin worden de verworvenheden toegepast in de échte wereld, voor een échte ‘klant’ met een écht probleem.

Ook binnen ICIS is valorisatie een activiteit om de maatschappelijke en economische waarde van onderzoeksresultaten te vergroten.

Daarvoor zijn een valorisatie-visie en -actieplan opgesteld. Deze worden uitgevoerd door 2 valorisatiemanagers.

Belangrijke elementen van het actieplan zijn:

 • het zoeken van toepassingsgebieden
 • aantrekken van industriële partners
 • overdracht van kennis naar praktijkprojecten
 • nieuwe bedrijvigheid (start-up bedrijven)

Het ICIS project kent de volgende acht valorisatieprojecten, die we de komende tijd in deze sectie zullen beschrijven.

 • MAS@NS: Multi Agent Systems at Nederlandse Spoorwegen in samenwerking met Thales en de Nederlandse Spoorwegen.
  Dit project past 'agent-technologie' toe op het complexe proces van personeelsplanning, wanneer er verstoringen optreden (vertraging door uitval van materieel bijvoorbeeld).

 • DEIN: Dynamic Expertise Integration Networks in samenwerking met Thales en DCMR, het Rotterdamse bureau voor milieuveiligheid.
  Dit project zet 'agent-technologie' in om snel de kennis van experts te mobiliseren bij calamiteiten. De agent-systemen coördineren en combineren de bijdragen van de juiste experts, op het juiste moment, om de juiste beoordeling van de situatie te maken.

 • PROMEDAS: Verification Medical Expert System in Academic Hospitals in samenwerking met Stichting Neurale Netwerken (SNN), Promedas, het Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht en het UMC St. Radboud Nijmegen.
  Dit project beproeft het Promedas expertsysteem voor medische diagnose. Het systeem kan de diagnose stellen van meer dan 1.000 ziekten, gebaseerd op duizenden symptomen, gebruikmakend van state of the art algoritmen.

 • BONAPARTE: Bayesian networks for victim identification on the basis of DNA profiles in samenwerking met Nederlands Forensich Instituut en SNN.
  Doel van het project is om de slachtoffer-identificatie op basis van DNA-profielen te verbeteren. Met name voor het geval er zich een nationale ramp voordoet met veel ongeïdentificeerde slachtoffers. Nevendoel is om het ICMP (International Commission on Missing Persons, Bosnia) te helpen.

 • PITA: Personal Intelligent Travelling Assistant in samenwerking met de TUDelft, Tenuki en Quintiq. Dynamische routenavigatie, die de snelste route presenteert, afhankelijk van de situatie.

 • PAGE: Parkeer-Geleiding Rotterdam in samenwerking met Technolution BV en de Gemeente Rotterdam.
  Technolution ontwerpt een nieuw agent-systeem dat auto's op intelligente wijze naar parkeerhavens leidt op basis van verschillende informatiebronnen.

 • CCPS: Crisis Control In Public Spaces in samenwerking met Thales and LOGICA, WCC, Cognitec en de regio Utrecht.
  Doel van het project is om een samenwerkend geheel van afzonderlijke, intelligente video- en foto-systemen te realiseren voor bewaking. Met later toevoeging van gezichtsherkenning.

 • SAIL: Dieptepeiling Binnenvaart in samenwerking met RUPS, Technolution, Thales, 4tec, Almende en de Verenigde Tankrederij Rotterdam.
  Ontwikkeling van een nieuwe methode om met innovatieve techniek uit het ICIS project actuele dieptekaarten samen te stellen op basis van informatie die de schepen zelf verzamelen. Schepen en havenautoriteiten krijgen daarmee informatie op maat die aansluit bij hun specifieke wensen en eisen.

Toelichting

Valorisatie

Valorisatie is het door universiteiten ter beschikking stellen van academische kennis aan de maatschappij in het algemeen, en het bedrijfsleven in het bijzonder.

Er zijn veel manieren om kennis en onderzoeksresultaten te valoriseren. Vaak bevatten academische onderzoeksvoorstellen dan ook een valorisatieplan.

Een mogelijkheid voor directe valorisatie is binnen het onderzoek samenwerken met niet-academische partners, zodat de resultaten direct ter beschikking van die partner komen.

Ook kan ontwikkelde kennis via licenties ter beschikking van de industrie komen.


Bron: Wikipedia