Home Nieuws ICIS nieuws Acht nieuwe praktijkprojecten
Acht nieuwe praktijkprojecten PDF Print E-mail

TreinEr zijn acht nieuwe, zogenaamde valorisatieprojecten gestart. Dit zijn projecten die de resultaten van ICIS-onderzoek toepassen in de praktijk.

Via dit soort projecten vindt ICIS-technologie zijn weg naar onder meer de NS, het Nederlands Forensisch Instituut en de Gemeente Rotterdam.

Waarbij het gaat om toepassingen als:
beter inroosteren van machinisten, medische expertsystemen, slachtofferidentificatie, parkeergeleiding, persoonlijke, intelligente routeplanner en crisismanagement in publieke ruimten.

Valorisatie

Valorisatie betekent in feite: de wetenschappelijke kennis overdragen aan de maatschappij. Dat kan op vele manieren. Met publicaties, congressen, demonstraties, maar ook door toepassing in pilot-projecten.

Binnen het ICIS-project wordt een scala van media en middelen ingezet om de wetenschappelijke kennis over te dragen aan de maatschappij, zowel eindgebruikers als ICT industrie. En ook de genoemde pilot-projecten zullen aantonen wat de toegevoegde waarde van ICIS voor de maatschappij is.

Momenteel zijn er acht projecten goedgekeurd, die al zijn gestart of binnenkort zullen starten. Voorlopig noemen we ze hier alleen, later kunt u uitvoeriger beschrijvingen verwachten.

Actuele projecten

 • MAS@NS: Multi Agent Systems at Nederlandse Spoorwegen in samenwerking met Thales en de Nederlandse Spoorwegen.
  Dit project past 'agent-technologie' toe op het complexe proces van personeelsplanning, wanneer er verstoringen optreden (vertraging door uitval van materieel bijvoorbeeld)
 • DEIN: Dynamic Expertise Integration Networks in samenwerking met Thales en DCMR, het Rotterdamse bureau voor milieuveiligheid. Dit project zet 'agent-technologie' in om snel de kennis van experts te mobiliseren bij calamiteiten. De agent-systemen coördineren en combineren de bijdragen van de juiste experts, op het juiste moment, om de juiste beoordeling van de situatie te maken.
 • PROMEDAS: Verification Medical Expert System in Academic Hospitals in samenwerking met Stichting Neurale Netwerken (SNN), Promedas, het Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht en het UMC St. Radboud Nijmegen.
  Dit project beproeft het Promedas expertsysteem voor medische diagnose. Het systeem kan de diagnose stellen van meer dan 1.000 ziekten, gebaseerd op duizenden symptomen, gebruikmakend van state of the art algoritmen.
 • BONAPARTE: Bayesian networks for victim identification on the basis of DNA profiles in samenwerking met Nederlands Forensich Instituut en SNN.
  Doel van het project is om de slachtoffer-identificatie op basis van DNA-profielen te verbeteren. Met name voor het geval er zich een nationale ramp voordoet met veel ongeïdentificeerde slachtoffers. Nevendoel is om het ICMP (International Commission on Missing Persons, Bosnia) te helpen.
 • PITA: Personal Intelligent Travelling Assistant in samenwerking met de TUDelft, Tenuki en Quintiq. Dynamische routenavigatie, die de snelste route presenteert, afhankelijk van de situatie.
 • PAGE: Parkeer-Geleiding Rotterdam in samenwerking met Technolution BV en de Gemeente Rotterdam.
  Technolution ontwerpt een nieuw agent-systeem ontwikkelen dat auto's op intelligente wijze naar parkeerhavens leidt op basis van verschillende informatiebronnen.
 • CCPS: Crisis Control In Public Spaces in samenwerking met Thales and LOGICA, WCC, Cognitec en de regio Utrecht.
  Doel van het project is om een samenwerkend geheel van afzonderlijke, intelligente video- en foto-systemen te realiseren voor bewaking. Met later toevoeging van gezichtsherkenning.
 • SAIL: Dieptepeiling Binnenvaart in samenwerking met RUPS, Technolution, Thales, 4tec, Almende en de Verenigde Tankrederij Rotterdam.
  Ontwikkeling van een nieuwe methode om met innovatieve techniek uit het ICIS project actuele dieptekaarten samen te stellen op basis van informatie die de schepen zelf verzamelen. Schepen en havenautoriteiten krijgen daarmee informatie op maat die aansluit bij hun specifieke wensen en eisen.