Home Nieuws ICIS nieuws Gedragsmodel voor autonome intelligente agents
Gedragsmodel voor autonome intelligente agents PDF Print E-mail

Bob van der VechtOp maandag 6 juli promoveerde Bob van der Vecht (Universiteit Utrecht / TNO) op ICIS-onderzoek naar autonomie van intelligent agents.

Door nieuwe technologische ontwikkelingen zullen er in de toekomst complexe systemen ontstaan, waarin mensen en kunstmatig intelligente software (agents) op een dynamische manier samenwerken.

We verwachten van de kunstmatig intelligente agents dat ze autonoom zijn. Dit betekent dat systemen zelf initiatieven moeten nemen en verantwoordelijk worden voor hun eigen acties. Ook moeten ze rekening gaan houden met anderen, en hun gedrag daarop afstemmen. Dit zijn essentiële eigenschappen waaraan computersystemen van de toekomst moeten gaan voldoen.

In het onderzoek van Bob van der Vecht, getiteld 'Adjustable Autonomy - Controlling Influences on Decision Making'  wordt een gedragsmodel ontwikkeld voor dit soort autonome agents. De agent krijgt in dit model de mogelijkheid om zelf te bepalen in hoeverre hij zich laat beïnvloeden door zijn omgeving, of door anderen, door al dan nieuwe informatie of taken aan te nemen.

In dit werk presenteert Van der Vecht drie vuistregels waarmee een agent kan bepalen of hij zich laat beïnvloeden of niet:

- op basis van informatierelevantie,
- op basis van organisationele gedragsregels en
- op basis van vertrouwen in anderen.

Een agent kan zo zelf bepalen hoe hij zich wil gedragen, en heel flexibel de samenwerking met anderen aangaan.