Emotieherkenning door systemen Print
27 Aug 2009 07:57

Dragos DatcuOp 27 oktober promoveerde Dragos Datcu aan de TU Delft op ICIS-onderzoek naar geautomatiseerde emotieherkenning.

Binnen het ICIS cluster dat zich bezighoudt met slimmere mens-machine interactie, heeft Datcu zich toegelegd op emotieherkenning door systemen uit een combinatie van gezichtsuitdrukking en spraak.

Stel, dat uw TV, mobiele telefoon, beveiligingscamera, of misschien zelfs huisrobot, uw emoties herkent en daarop reageert. Waarschijnlijk zou u dan makkelijker met die apparaten kunnen werken, omdat ze u beter ‘begrijpen’. En wordt bijvoorbeeld elektronisch vergaderen veel effectiever. Of, herkennen we kwaadwillende passagiers in het openbaar vervoer eerder. Tal van toepassingen zijn dan mogelijk.

Promovendus Dragos Datcu heeft onder meer de theorie van Paul Ekman gebruikt om een toepassing voor automatische emotieherkenning te realiseren.
Doel van het onderzoek en het prototype is om de herkenning van emoties via gezichtsuitdrukkingen te combineren met die van emoties in stemgeluid. Vanuit de idee dat die combinatie machines rijkere informatie geeft voor een betere herkenning.

De verdediging van het proefschrift vond plaats op 27 in de aula van de TU Delft. Datcu is hierna voor twee jaar als postdoc aan de slag gegaan voor de Nederlandse Defensie Academie, onder leiding van zijn promotor prof. drs. dr. Leon Rothkrantz.

Zie voor meer informatie over het onderzoek de uitgebreide projectbeschrijving.