RSS Home ICIS concept
ICIS concept

Wat zijn Interactive Collaborative Information Systems?

Informatie- en communicatiesystemen zijn tegenwoordig niet meer weg te denken. In nagenoeg alle bedrijven en instellingen werken mensen nauw samen met computers.

Hoewel, van echte samenwerking tussen mensen en informatiesystemen is nog zelden sprake.

Bovendien zijn systemen nu eenmaal verspreid (decentraal) en werken daardoor veelal onafhankelijk van elkaar. Waardoor ze onvoldoende gegevens met elkaar uitwisselen. Laat staan gegevens slim combineren om er nieuwe kennis van te maken.

En het zijn vooralsnog domme apparaten, die maar weinig (kunstmatige) intelligentie bevatten.

De samenwerking tussen mens en informatiesysteem kan dus beter. Als dat systeem ons maar beter zou ‘begrijpen’.

Meer intelligentie, betere samenwerking

Zou het niet effectiever zijn als al die informatiesystemen, bijvoorbeeld:

 • met elkaar in verbinding staan?
 • makkelijk informatie uitwisselen?
 • uit de vele informatiestromen nieuwe kennis halen?
 • onze omgeving snappen?
 • de rol van de mens in het systeem begrijpen?
 • zelfstandig beslissingen nemen en acties uitvoeren?
 • onze emoties herkennen en daarop reageren?
 • gezamenlijk ervoor zorgen dat de juiste informatie, op het juiste moment, in de juiste vorm, bij de juiste mensen terechtkomt?

Science fiction, denkt u? Dat dacht men in 1910 ook van de mens op de maan.

Feit is, dat we tal van maatschappelijke doelstellingen (voor veiligheid, in het verkeer, in de gezondheidszorg...) alleen met ondersteuning van dergelijke intelligente systemen kunnen bereiken. Waarbij kunstmatige intelligentie er niet is om de rol van de mens te vervangen, maar om de capaciteiten en mogelijkheden van mensen aan te vullen en te vergroten.

Slimme mensen en slimme systemen

Interactive Collaborative Intelligent Systems zijn combinaties van slimme mensen en slimme systemen die in netwerken optimaal samenwerken.
Daarbij ondersteunen de intelligente informatiesystemen (soms autonoom) de mens bij het: 

 • observeren (welke gegevens hebben we?)
 • oriënteren (hoe hangen de nieuwe gegevens samen en wat is er aan de hand?)
 • besluiten (wat moet er nu gebeuren?)
 • gecoördineerd handelen (datgene wat is besloten ook gezamenlijk uitvoeren)

Dit concept is bruikbaar in al die situaties waarin:

 • veel verschillende groepen mensen met
 • veel verschillende informatiesystemen vol met
 • veel verschillende gegevens
  met elkaar samenwerken.

Maar vooral in dynamische omgevingen, waarin onder hoge (tijds)druk snel, gezamenlijke besluitvorming en actie nodig is. Bijvoorbeeld in crisissituaties, verkeersmanagement en de gezondheidszorg.

Lees meer...

Verkeersmanagement

Toelichting

Wat is kunstmatige intelligentie?

“Een machine zich zo laten gedragen dat we dat intelligent gedrag zouden noemen als een mens zich zo gedroeg.”

John Mc Carthy,
“Proposal for the Dartmouth Summer Research Project On Artificial Intelligence” (1955).

Hand met digits