RSS Home Wat is ICIS?
Wat is ICIS?

Een duurzame toekomst zonder slimme technologie is ondenkbaar

Om de concurrentiekracht van Nederland te vergroten, de kenniseconomie nu eens écht vorm Toetsenbordte geven en tegelijkertijd maatschappelijke vraagstukken op te lossen, is meer en vooral slimmere ICT noodzakelijk.

Processen moeten sneller, beter, veiliger... Maar tegelijkertijd zuiniger, schoner en goedkoper. Met mensenhanden alléén redden we dat niet. Maar ook niet uitsluitend met systemen. Het gaat om de combinatie van slimme mensen met slimme ICT.

Dat vraagt om intelligente ICT-systemen, die méér kunnen (bijv. met kunstmatige intelligentie). En die beter samenwerken, zowel onderling (machine-machine) als met mensen (mens-machine). We noemen dat Interactive Collaborative Information Systems (ICIS).

ICIS is ook de naam van het onderzoeksproject dat de bouwstenen realiseert om dergelijke intelligente ICT-systemen mogelijk te maken. Bouwstenen waarvan sommige al op korte termijn bruikbaar zijn (ca. 2012), andere op middellange (ca. 2020) en weer andere pas op lange termijn (2030).

 

 

Deze website beschrijft:

 • Wat Interactive Collaborative Information Systems zijn
 • Wat het ICIS project onderzoekt om dergelijke systemen mogelijk te maken
 • Wat het ICIS project concreet oplevert
 • Wat de ICIS werkwijze is
 • Wat het belang is van ICIS voor de maatschappij op korte, middellange en lange termijn, in:
  • Veiligheid
  • Verkeer
  • Gezondheidszorg
  • Overige Sectoren
 • Toegelicht met interviews en voorbeelden

In de wetenschappelijke website (Engels) vindt u bovendien alle resultaten van het ICIS-project bij elkaar in:

 • de publicatie-database
 • de softwarecomponenten-database (in aanbouw)
 • de demonstrators (in ontwikkeling)

Lees meer...