ICIS

Bouwstenen voor een betere toekomst

Nederland wil concurrerend, vernieuwend en toonaangevend zijn in een internationaal krachtenveld. Duurzame productiviteitsgroei is daartoe dé sleutel.

De kunst is vooral meer te doen met minder, slimmer en schoner.

Slimmer wonen, werken, reizen, communiceren...

Dat vraagt om innoveren. Waarbij ICT als smeerolie dient.

Bijvoorbeeld met intelligente ICT-systemen, die:

  • beter onderling, maar ook met mensen, communiceren en samenwerken
  • mensen beter ‘begrijpen’
  • zelfstandig waarnemen, beslissen en actie ondernemen

Kortom, slimme combinaties van intelligente mensen en intelligente systemen (agents).

Die vormen mede het fundament voor een duurzame toekomst.

Het onderzoeksproject ICIS draagt bij aan de bouwstenen hiervoor.
Lees meer

Nieuws

ICIS Spin off: ML Masters, bedrijf voor ‘Mobiel Leren’

mLearning

MLMasters is een jong bedrijf dat is voortgekomen uit activiteiten binnen TNO en Thales op het gebied van geautomatiseerde interactie met mobiele telefoongebruikers tijdens een crisissituatie.

Dit innovatieve idee is ontstaan tijdens het ICIS-onderzoek naar Distributed Perception Netwerken (DPN), waarbij informatieverzameling afkomstig van mensen op de plaats van een crisis centraal stond.

Date: 03 Feb 2009 11:32
Read more...
 
Van den Herik nieuwe voorzitter Consortium Board

Professor Van den HerikProfessor Van den Herik is sinds afgelopen juli de nieuwe voorzitter van het ICIS Consortium Board. Hij volgt hiermee professor Jan van Katwijk op, die de afgelopen jaren met veel verve en plezier de ICIS Board heeft voorgezeten, maar nu vanwege zijn emeritaat het stokje aan Van den Herik heeft overgegeven.

 

 

Het ICIS project wordt 'gedragen' door een consortium van universiteiten, kennisinstellingen en technologiebedrijven. Vertegenwoordigers van deze organisaties vormen tezamen het bestuur in de Consortium Board. Sinds afgelopen juli is de voorzittershamer in handen van professor Van den Herik. Geen onbekende binnen ICIS, want hij is al van meet af aan betrokken. Op 3 december 2008 zal zijn eerste ICIS Ph.D. student promoveren aan de Universiteit van Tilburg.

Date: 20 Nov 2008 10:13
Read more...
 
Computers die je haarfijn aanvoelen

Trung BuiEen navigatiesysteem dat hulpverleners de snelste weg toont en ook nog rekening houdt met stress. Dit illustreert een nieuw type dialoogsysteem, dat promovendus Trung Bui van de Universiteit Twente binnen het ICIS project ontwikkelde.

Het dialoogsysteem herkent de emotie van de gebruiker en is in staat daarop te reageren. Bui promoveerde 9 oktober jl. aan de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica op dit onderwerp.

Date: 06 Nov 2008 22:37
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next > End >>

Page 6 of 7