Home Bijeenkomsten ICIS aan de slag voor Olympische Spelen 2028
ICIS aan de slag voor Olympische Spelen 2028

Maandag 24 november 2008 vond in het Systems Innovation Lab van D-CIS te Delft, het ICIS Harvest Event plaats. Een  groot aantal ICIS onderzoekers, promotors, begeleiders en hun partners uit de ICT industrie waren aanwezig.

Zij maakten kennis met de oogst van ruim vier jaar onderzoek en ontwikkeling in Interactive Collaborative Information Systems die door de promovendi zelf gepresenteerd werd. En dat gebeurde onder het thema van de Olympische Spelen in 2028. ICIS en De Spelen, hoe zit dat?

Het ICIS project onderzoekt tal van aspecten op het brede gebied van actor-agent technologie. Vele onderwerpen komen daarbij aan bod, van fundamenteel tot toegepast en van zeer technologisch tot meer mensgericht onderzoek.

Ogenschijnlijk aandachtsgebieden waarin de samenhang moeilijk te ontdekken is. Maar schijn bedriegt. Om duidelijk te maken dat de bouwstenen die uit ICIS voortkomen wel degelijk een samenhangend fundament vormen, is het thema van de Olympische Spelen opgepakt.

Wim KeijsersNederland is in de race om gastland te worden van de Olympische Spelen in 2028. Dat dit heel wat voeten in aarde heeft, bleek wel uit de keynote speech van Wim Keijsers. Hij is verbonden aan Bureau Nieuwe Gracht in Utrecht, het stedenbouwkundig bureau dat NOC-NSF adviseert en begeleidt in die genoemde race. Keijsers is bovendien één van de auteurs van het rapport Schetsboek Ruimte voor Olympische Plannen, in opdracht van de minister van VROM.

Uit zijn voordracht kwamen duidelijk de gevolgen van zo’n groot evenement naar voren. Zoals op het gebied van locatie, transport & logistiek, mobiliteit, huisvesting, beveiliging, en sportaccommodatie. Daarvoor heeft Bureau Nieuwe Gracht een aantal scenario’s ontworpen. De uitvoering daarvan lukt bijna niet meer zonder inzet van geavanceerde technologie. Laat nou net het ICIS-project zich bezighouden met intelligente technologie die onder meer vervoer, veiligheid, communicatie, en misschien zelfs ook de sportieve prestaties kan helpen in goede banen te leiden.

 

  

  

Brainstormen voor de spelen

En dus konden de ICIS onderzoekers al hun creativiteit aanwenden om een verhaal uit te werken dat weergeeft hoe specifieke technologie kan bijdragen aan gestroomlijnde Olympische Spelen in Nederland.

Centrale vraag: verzin een verhaal dat duidelijk maakt wat ICIS-technologie kan bijdragen aan het slagen van ’s werelds grootste sportevenement. Het werd een spannend verhaal, dat ter plekke werd opgetekend in een serie cartoons.

Na een middag storytelling stonden er twee verhaallijnen op de flip overs. Eén vertelt over de droom van een jonge zwemmer, die wil schitteren op de Olympische Spelen. Onderweg naar Olympisch goud ondervindt hij veel tegenslag, zowel fysiek als mentaal. Maar dankzij innovatieve techniek weet zijn coach hem op koers te houden.

De andere gaat over de locatie, de ontwikkeling van de Olympische arena. Waar worden de spelen precies gehouden, hoe zal alles er uit zien, hoe komen bezoekers er op tijd aan en hoe wordt alles ter plekke en in de rest van de wereld weergegeven?

Door hun rijke fantasie te combineren met gezonde realiteitszin, kwamen de onderzoekers tot slimme oplossingen. Waarover later meer in een reeks afzonderlijke artikelen en in een populair wetenschappelijk boek dat voor volgend jaar staat gepland.

Bekijk de tekeningen die tijdens deze workshops gemaakt zijn

"Get the Flash Player" "to see this gallery."

 

ICIS in Second Life

ICIS in Second LifeIn het auditorium van het Systems Innovation Lab kregen we op het mega-scherm een simulatie van het modelstadion in Second Life. Deze vorig jaar nogal gehypte virtuele wereld, die alweer op z’n retour lijkt, is voor demonstratie-doeleinden uitstekend bruikbaar. Second Life maakt het mogelijk de Olympische Spelen van 2028 in Nederland op relatief eenvoudige wijze te modelleren en in beeld te brengen. Ook de ICIS-toepassingen kunnen daarin gevisualiseerd worden, zoals we te zien kregen.

Aan de slag met de scenario’s

Ook de verschillende scenario’s die al bedacht zijn om de Olympische Spelen een plaats te geven in Nederland, bleken een prima voedingsbodem voor onderzoekers om helemaal ‘los’ te gaan met de inzet van hun technologie voor dit thema.

En zo blijken de Spelen een regelrechte uitdaging om innovatie gericht te stimuleren. Niet alleen achteraf, zoals op deze dag, maar ook voor de toekomst. De daadwerkelijke Spelen van 2028 kunnen een uitdaging zijn voor onderzoeksconsortia als ICIS om concreet aan innovatie te werken. Dat kan het beste gebeuren volgens de City Lab methodologie (waarover later meer).

“Net zoals de Oosterschelde-kering destijds een enorme innovatie-uitdaging is geweest voor wetenschap en bedrijfsleven gezamenlijk. Zo’n uitdaging hebben we weer nodig om focus in ons werk te krijgen en doelgerichte samenwerking te bevorderen. De Olympische Spelen van 2028 kunnen die uitdaging zijn”, stelt ICIS-projectleider Paul Burghardt.